Andra behandlingar

RF-behandlingar

Föryngringsbehandling med RF

Med RF-teknologi kan man uppnå liknande effekter som med annan typ av laserbehandling. Vi använder RF-teknologi speciellt för vaginal åtstramning och revitalisering av vulvan, oftast labia majora, det vill säga de yttre blygdläpparna. Behandlingen är smärtfri och bör oftast göras en till tre gånger med en månads mellanrum mellan behandlingarna.

RF lipo-contouring

De yttre blygdläpparna, labia majora, och venusberget har inte alltid ett önskat utseende och då kan fettsugning med hjälp av RF-teknologi vara lösningen. Under denna typ av ingrepp avlägsnas överlopps fett och huden stramas åt. Kontakta gärna oss för mer information.

Injektioner

Fillers och mesoterapi för vulvan

Venusberget klassificeras ofta som ett av de mest sensuella området av det kvinnliga könsorganet, men ibland saknas det helt och hållet eller också är det för platt. Då är det möjligt att framhäva venusberget med hjälp av särskilda hyaluronsyrafillers.

Hyaluronsyrafillers kan också användas i mesoterpibehandlingar av vulvan och vaginan för att behandla urogenitala problem som uppkommit i och med menopaus. 

PRP

PRP är en förkortning på ”Platelet Rich Plasma”. Behandlingen går ut på att en liten mängd blod, ca 10-20ml, tas från personen som ska behandlas. Därefter separeras trombocyterna, eller blodplättarna, från den övriga substansen i en centrifug. Blodplättarna innehåller stora mängder tillväxtfaktorer, vilket ökar aktiviteten hos fibroblasterna. Aktiveringen av fibroblasterna gör det möjligt för dem att producera mera kollagen och elastinfibrer, vilket leder till hälsosam hud och slemhinnor. Den blodplättrika substansen injiceras sedan med en specifik nål på olika ställen i vävnaden som behandlas. För bästa resultat krävs oftast tre till fyra behandlingsgånger som görs med två veckors mellanrum.

a) O-injektion

För att intensifiera känslan av vaginala orgasmer kan PRP injiseras i klitoris och runtom urinrörets mynning.

b) Behandling av Lichen sclerosus 

 

I åtskilliga studier har PRP använts för att behandla fall av hudsjukdomen Lichen sclerosus där symptomen inte har underlättat trots den traditionella behandligen med corticosteorider.