Mindre gynekologiska procedurer

Marsupialisering

Bartholins körtlar är belägna i bakre delen av de yttre blygdläpparna. Dessa körtlar producerar sekret för den externa delen av könsorganet. Ibland sluts körtelns öppning av sig själv, vilket leder till att körteln sväller upp och orsakar ödem (svullnad) och smärta. Det bästa sättet att behandla detta är en mindre operation som kallas marsupialisering; körteln öppnas under operationen och förblir därefter öppen. Operationen sker under lokalbedövning. Under en till två veckor efter operationen torkar bottnet av körteln och problemet återkommer vanligtvis inte. Problemet kan också ibland behandlas med antibiotika, men bara för en tidsperiod på två till sex månader. Efter antibiotikakuren återkommer dock problemet.

Konisation (loop, leep)

Förändringar i PAP-cellprov eller dysplasi i biopsier av livmoderhalsen kan kräva konisation. Kolposkopi används först för att observera förändringarna. Under själva proceduren bedövas livmodershalsen med hjälp av Lidokaininjektioner (PCB = paracervikal lokalanestesi). Sedan avlägsnas en liten del av nedre livmoderhalsen, portio, med en elektrisk slinga (LOOP, LEEP). Detta kommer att avlägsna dysplasin. En kontroll med kolposkopi bör göras efter 6 månader.

Haemorrhoidectomy

Externa hemorrojder i analen behandlas under lokalbedövning. Venerna avlägsnas och vävnaden förseglas. Interna hemorrojder kan behandlas även under lokalbedövning med hjälp av ett rektoskop, genom vilket instrumentet införs. En ligaturtråd av gummi, sätts in runt den deformerade venen, som tynar bort inom några dagar. Efter proceduren kan det anala området vara ömt under ett par dagar