Termoablation för behandling av menorrhagia

Menorrhagia, eller riklig menstruation, kan leda till anemi (låga hemoglobinvärden) och därmed påverka livskvaliteten. Om orsaken till den rikliga menstruationen är organisk, till exempel livmoderfibroider eller polyper, kan denna behandling åtgärda problemet. I många fall finns det dock ingen organisk orsak och då är alternativet oftast p-piller eller hormon-IUD (spiral). Dessa är emellertid inte alltid tillräckliga för att lindra symtomen eller också vill klienten undvika hormonella medel. Det finns dock en annan nutida lösning på problemet; att avlägsna livmoderns inre mukosalmembran med hjälp av värme.

Det finns också flera kommersiella metoder som kan användas. Under behandlingen är livmoderhalsen (portio) bedövad med hjälp av en paracervikal lokalanestesi. En liten kateter införs genom livmodershalsen in i livmodern varefter insida upphettas i några minuter. Detta avlägsnar slemhinnan endometrium och leder till antingen total avsaknad av menstruation (20-30%) eller till signifikant reducerade menstruationsblödningar (50-70%). Behandlingen tar ungefär 30 minuter. På grund av bedövningen är processen smärtfri och klienten kan återgå till det normala nästan omedelbart, det vill säga inom en till två dagar. Denna behandling har sparat många patienter från att genomgå en mycket allvarligare procedur såsom hysterektomi.