Urininkontinens

TOT- eller TVT-kirurgi för att behandla stressinkontinens

Stressinkontinens kan behandlas med operation i fall den traditionella behandlingsmetoden, muskelterapi för bäckenbottnets muskultatur, eller andra behandlingar inte har hjälpt klienten. Under operationen bedövas könsorganet genom en injektion och en bedövande salva som appliceras på de yttre delarna av könsorganet. En viss sorts slinga införs under urinröret med hjälp av TOT-metoden. Själva operationen räcker ca 15-30 minuter, men därefter observeras klienten i ytterligare två till fyra timmar. Operationen är framgångsrik i ca 90% av fallen och komplikationer är mycket sällsynta.

Laserbehandling för behandling av stressinkontinens

Om man inte vill genomgå en operation med TOT- eller TVT-kirurgi finns det också ett annat alternativ, nämligen laserbehandling. Behandlingen är snabb och smärtfri och i 80-90% av fallen lindras klientens symtom eller också försvinner symtomen helt och hållet. Oftast krävs det tre behandlingsgånger med en månads mellanrum. Effekterna av behandlingen håller i sig i ett till två år och laserbehandlingen kan därefter upprepas.