Vårt förfaringssätt

Med tanke på att den finländska medicinen redan har en ytters hög kvalitet – vad mer kan man då önska sig?

Vår välutbildade personal har en djup respekt för mänskliga värden. Vi är fast beslutna om att hjälpa våra klienter på bästa möjliga sätt – alltid med hänsyn till klientens personliga behov och önskemål. Därför gör vi vårt yttersta för att skapa en trevlig och unik upplevelse för våra klienter genom hela den medicinska processen och återhämtningen.

I praktiken betyder det att vi tar hand om våra klienter redan innan första mötet. Under våra möten med klienten ger vi klienten så mycket tid som behövs för diskussion och frågor. Vi undviker medicinskt fackspråk och försöker använda oss av en engelska som är lätt att förstå. Efter att klienten har genomgått behandlingen så är sjuksköterskan och läkaren närvarande och tar hand om klienten tills hon eller han skrivs ut från kliniken. Under återhämtningsperioden har vår sjuksköterska daglig kontakt med klienten så länge som det finns behov av det. Detta för att vi vill försäkra oss om varje klients välbefinnande även efter att hon eller han har lämnat kliniken. Om det uppstår problem eller komplikationer efter behandlingen, så hjälper vi klienten att åtgärda dessa. 

Detta förfaringssätt följer vi med största stolthet!

gynecology