Första klassens medicin

Den finska medicinen är världsberömd!

Det finska läkarutbildningssystemet är respekterat runtom i världen. Kompetensnivån är otroligt hög bland specialisterna inom de olika medicinska områdena. Det finska uttrycket “sisu”, som betyder mod, kan beskriva de finska läkarnas arbete; alla medicinska procedurer utförs ytterst professionellt och noggrant för att nå den allra högsta standarden. Varje läkare är stolt över sin yrkeskunskap och lägger ner sin själ och sitt hjärta i arbetet för att vara en av de bästa inom sitt område.

Den medicinska utrustningen är vanligtvis den allra senaste, modernaste och den mest avancerade, vilket gör det möjligt att utföra alla möjliga medicinska procedurer med stor säkerhet. Högteknologiska diagnostiska verktyg, kombinerade med de senaste kirurgiska instrumenten, ger de bästa kirurgiska resultateten eftersom de underlättar de professionellas arbete och i sin tur garanterar den bästa möjliga behandlingen och läkningsmöjligheterna för patienterna.

lasarus mitrofanoff
Excellence in gynaecology and aesthetic medicine